Megjelenés | Történetek A F.I.O.K. mélyéről

Megjelenés | Történetek A F.I.O.K. mélyéről

Egy antológia a fantasztikum kedvelőinek.

SZERKESZTETTE: SZUJÓ NORBERT
TANÁCSADÓK: SÜTŐ FANNI, TOMASICS JÓZSEF, WALDMANN SZABOLCS KORREKTÚRA: ELIZA BETH
TÖRDELŐ-KIADVÁNYSZERKESZTŐ: LELOVICS ZOLTÁN
A BORÍTÓ PAPP EVELIN MUNKÁJA
ISBN 978-615-01-3987-6
MAGÁNKIADÁS
BUDAPEST
2021

Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! (CC BY-NC-ND)

ELŐSZÓ

  2017-ben hívtam össze a Fantasztikus Irodalmi Olvasói Kör (F.I.O.K.) Facebook-csoportot, azzal a céllal, hogy közös fóruma le­gyen a fantasztikum kedvelőinek és követőinek, a fantasztikus és spekulatív zsánerek köré szerveződő színtér minden résztvevőjének.
  Nagyon korán felmerült egy amatőr irodalmi projekt gondola­ta, és alig fél évvel a csoport elindítása után közzé is tettem egy felhívást.
  A cél egy ingyenesen, online elérhető elektronikus novelláskö­tet létrehozása volt, amelybe amatőr és profi szerzők műveit egy­aránt vártuk. Nagy örömömre már első körben rengeteg író jelentkezett önként, akik mindenféle anyagi juttatás reménye nél­kül kínálták fel fiókban heverő írásaikat, és már ekkor jelentkeztek grafikusok is, akik szívesen illusztráltak volna egy-egy novellát.
  Igen, biztosan túl elhamarkodottan vágtam bele ebbe a nem kis feladatba, de a jelentkezők lelkesedése, és a hazai amatőr irodalmi projektek fantasztikus eredménye és sikere olyan mér­tékű ösztönzést adott nekem, hogy magával ragadott a hév. Ko­molyan hittem benne, hogy pusztán a tenni akarás elegendő egy ilyen tervezet véghezviteléhez, és ma is hiszek ebben.
  A szerzőkön, alkotókon kívül még nagyon sokan segítettek. A be­érkező novellák közül csak párat voltam kénytelen visszautasítani, a legtöbbet egyszeri-kétszeri elolvasás után válogattam be, míg akadt néhány, amiben ugyan láttam valamit, de nem tudtam megfo­galmazni magamnak, mi az. Ezt a néhány írást mutattam meg Sütő Fanninak (író, költő, műfordító, a Csudapest, világvége szerzője) és Waldmann Szabolcsnak (az Eshtar regények írója, a Mysterious Universe világának ifjú titánja, a Zsoldos Péter-díjra jelölt Csillagik­rek szerzője), és Tomasics Józsefnek (a The Black Aether főszer­kesztője, a Magyar H. P. Lovecrafi Társaság alapító elnöke) akik tanácsaikkal, észrevételeikkel járultak hozzá a gyűjtemény létrejöt­téhez. Fanni értékes segítsége mellett novellát is küldött nekünk. Szabolcs egy mű teljes újraszerkesztésében is segédkezett a szer­zőnek, ami plusz munkát és energiát igényelt tőle. József az élet más területein is annyiféleképpen segített már ki, hogy felidézni sem tudnék minden precedenst. Önzetlensége és áldozatkészsége mindig az amatőr irodalmi kultúra fellendítését szolgálja.
  Eliza Beth, amellett, hogy novellát küldött nekünk, jelentke­zett arra a hatalmas feladatra, hogy korrektúrázza a novellákat. Ha elütések, furcsaságok maradtak is a szövegekben, az biztosan az én hibám, hiszen Elizától javításokkal, kommentárokkal gaz­dagon tűzdelt anyagokat kaptam vissza. Lelovics Zoltán vállalta a kiadványszerkesztés és tördelés nem kis feladatát.
  Nem tudom eléggé kifejezni, hogy mennyire hálás vagyok ötüknek, akik nélkül ez a kiadvány egyszerűen nem születhetett volna meg. Ezer köszönet és hála nekik!
  Köszönet illeti természetesen az alkotókat is, akik a projekt szívét alkotják!
  Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az első kiírás lehetővé tette, hogy a jelentkezők saját fantasztikus világukba betekintést nyújtó műveket küldjenek. Ezek önálló alkotások, melyek azon­ban érezhetően egy nagy egész részei: éppen csak elkezdődik bennük valami, vagy a grandiózus eseménysor egy rövid szeletét mutatják be, esetleg „hollywoodi lezárás” vagy konklúzió nélkül. Ezt az adott írásoknál jeleztem is.
  Ez a kiadvány reprezentálja minden hitemet, amit a hazai amatőr fantasztikumba vetek és biztos vagyok benne, hogy ha­marosan egy erősebb kéz, nem kisebb akarattal képes lesz egy még látványosabb és még értékesebb projektet tető alá hozni. A Fiókba zárt történetek is jelképezze azt, hogy az alkotó szellem mindig utat tör magának, ássák el bármilyen mélyre és gördítsen bár akármilyen akadályt útjába az élet!

SZUJÓ NORBERT

Írók:
Johnny Silver,
Gavin Nehls,
Pongor Csaba és Bacsai Gábor,
Emmerich Palmer,
Szabó Zoltán,
Eliza Beth,
Liani Hikawa,
Polevyk Galina,
Sütő Fanni,
Cotter Blackstone,
Fedina Lídia,
Pete László Miklós,
Bökös Borbála
és jómagam.
 
Az antológia ingyenesen letölthető, vagy személyesen tőlem is kérheted.

 

A kötet innen letölthető

Megjelenés | Tolkien (tor)túra

Megjelenés | Tolkien (tor)túra

Budapest, valamikor a XXI. században.
   – Jó napot kívánok! Azt a sürgönyt kaptam, hogy a szerkesztő úr mihamarabb látni akar a kéziratom miatt.
   – Örülök, hogy ilyen hamar ide fáradt. Kovács szerkesztő vagyok. Kérem, üljön le! Melyik kézirattal kapcsolatban is jött?
   – Ez lenne az. A levél tárgy rovatában ott a címe.
   – Aha. Most már tudom. Az a helyzet, hogy nem kiadható. Maga szépen ír, a nyelvtana tökéletes, de a technikai rész és a történet eredetisége … Hát az hagy kívánni valót maga után. A kiadóknak nincs ideje ilyen munkákat kiadható formába rendezni. Bejelöltem azokat a részeket, amelyeket ki kell venni, vagy át kell írni.”

A történet a Regénytár oldalán olvasható

Megjelenés | Almás pite

Megjelenés | Almás pite

Horgas volt. Ezt mondta nekem a boszorkány, hogy mindenről Horgas tehet. A kénköves pokol-ba a banyájával, Horgas a legjobb barátom, ő biztosan nem tehette.
   Tudja ő jól, hogy nekem mennyire fontos. Ezért nem tudom elfogadni a vén vajákos károgását. Szerintem csak a csupor méz és a vaj kellett neki. Az ördög vigye a némbert, amiért ilyet átallott mondani. Az én Horgas barátomra. Hogy nem sül ki a szeme az ilyennek.
   Na, de adok én majd neki. Lesz még itt az anyja úristene is! Lesz biza!
   Hát csak várja meg a tél derekát, amikor házról-házra jár meleg ételért. Akkor majd adok neki.”

A történet a Regénytár oldalán olvasható

Megjelenés | Kinyílik egy másik

Megjelenés | Kinyílik egy másik

Amikor bezáródik mögötted egy ajtó, kinyílik egy másik – mondták volt.
   Azonban ez az átkozott ajtó előttem zárva van. Zárva! Érted?
   A kilincset hiába nyomom le, rángatom ezt a nyamvadt rozsdálló téglalapot, nem mozdul ez egy nyamvadt millimétert sem.
   Visszafordulok hát a másik ajtóhoz, ráfogok a kilincsre, lenyomom. Semmi. Mi van?!
   Legalább hadd forduljak vissza, ha már előre nem mehetek.
   Megjelenik egy újabb ajtó. Nem kilincs, gomb van rajta.
   Elforgatom. Ez se nyílik. Azért tolom, húzom, a gombot közben forgatom. Mind a két irányba.
   Semmi.”

A történet a Regénytár oldalán olvasható

Megjelenés | Tárca

Megjelenés | Tárca

Lassan címeres, vagyis mondani akarom, nagy plecsnis szerzővé avanzsálódok a Regénytár oldalán, mivel sikerült egy újabb olyan történetet beküldenem, ami megkapta a pöcsétet. A sok pöcséttől a végén még úgy fogom magam érezni, mint Bohumil Hrabal műve alapján készült filmben (Szigorúan ellenőrzött vonatok) a kisasszony, akinek a feneke pompázott a számos lenyomattól. 😁
Rövid történet, amolyan Hacsek és Sajósan.